Techno Plast

Контейнери за химикали
Контейнерите за химикали на „ТЕХНО-ПЛАСТ” са предназначени основно за промишлена употреба и притежават висока корозионна устойчивост.

Пригодени са за съхранение и транспортиране на редица органични и неорганични съединения, течни и твърди вещества с кисел, алкален или неутрален характер – киселини, соли, основи и други.