Techno Plast

Контейнери за хранителни продукти
Контейнерите за съхранение на хранителни продукти, произведени от “ТЕХНО-ПЛАСТ”, са предназначени за съхранение и транспортиране на течности, прахообразни или дребнозърнести неабразивни материали с относителна маса до 1,1 тон на кубичен метър, в температурния диапазон от -30 до +50 градуса по Целзий. Намират широко приложение в хранително-вкусовата промишленост, винопроизводството и много други области.

Контейнерите, отлети с полиетилен Dowlex на фирмата Dow Chemical, притежават висока корозионна устойчивост и могат да се използват за съхраняване и транспортиране на храни и напитки, както и на други органични и неорганични вещества с кисел, алкален или неутрален характер. Също така могат да бъдат произведени със суровина “Sclair” на Du Pont Inc., Канада или Stamylex na DSM, Холандия.

Обемът на контейнерите варира между 30 и 10 000 литра. Те отговарят на всички национални и европейски стандарти за съдове, предназначени за хранително-вкусовата промишленост. ТЕХНО-ПЛАСТ има Санитарно разрешително 47-22ХТ-01614/15.06.2001 г. от Министерството на здравеопазването.

Правилното използване на съдовете им осигурява не по-малко от 30-годишен срок на експлоатация.