Techno Plast

Септични контейнери
“ТЕХНО-ПЛАСТ” произвежда два типа септични контейнери: 2000 литра, до 4 човека, постоянно живущи и 3200 литра, 6-8 човека

Септичните контейнери са окомплектовани с PVC елементи, филтърна шахта, филтърен съд, капак на резервоара, разпределителен кладенец с капак и нивелационен пръстен.

Възможно е последователно да се свържат до 3 броя контейнери, с оглед обслужването на повече ползватели. “ТЕХНО-ПЛАСТ” извършва цялостно проектиране, монтаж и изграждане на локални и модулни пречиствателни съоръжения.