Techno Plast

Услуги от ТЕХНО-ПЛАСТ ООД
С разнообразието от продукти и услуги, които предлага, „ТЕХНО-ПЛАСТ“ е компания, която заема челно място в областта на пластмасовата промишленост – не само на българския, но и на международния пазар. Освен качествени полиетиленови контейнери за съхранение и транспорт на различни субстанции, фирмата предлага и следните услуги:

- Проектиране, производство и изграждане на технологични линии
- Проектиране и изграждане на Локални пречиствателни съоръжения до 32 Екв. жители
- Модулни пречиствателни съоръжения до 1500 Екв. жители SBR 12-20
- Проектиране и изграждане на модулни пречиствателни съоръжения тип Биофилтър 12-30