Techno Plast

Проектиране и изграждане на модулни пречиствателни съоръжения тип Биофилтър 12-30
Проектиране и изграждане на модулни пречиствателни съоръжения тип Биофилтър 12-30

Схема на преч. станция Биофилтър 12-20

Пречиствателното съоръжение има от четири до седем резервоара (в зависимост от броя еквивалентни жители), монтирани един върху друг, и работи като ниско натоварен капещ биофилтър. Отпадъчната вода постъпва в долния резервоар, където се извършва утаяване на неразтворените вещества. В него е монтирана потопена помпа, която изпомпва обработваната вода и я изкачва в горния резервоар, като полива монтирания отгоре филтърен пълнеж. Падайки на капчици надолу, обработваната вода се насища с кислород от въздуха и така се аерира, а полепналите по филтърния пълнеж микроорганизми разграждат органичните вещества, намиращи се във водата, като по този начин я пречистват. Помпата позволява постигане на голям процент на рециркулация на обработваната вода – до 20 пъти. С управлението на помпата може да се достигне нужният пречиствателен ефект, при оптимален разход на енергия. Филтърният пълнеж е с голяма специфична повърхност – над 100м2/м3 и осигурява добри условия за развитие на фиксирана биомаса и контакт на водата с въздуха.

За гарантиране на добри условия за аерация и вентилация на съоръжението, е предвидена възможност за принудителна вентилация с електрически вентилатор, работещ едновременно с помпата за рециркулация.

Препоръчва се, при възможност, единият отдушник на съоръжението да се изведе над покрива на сградата, за да се осигури по-добра естествена вентилация.

преч. станция Биофилтър 12-20